Okulista a optometrysta - do jakiego specjalisty udać się na wizytę?

Choć okulista i optometrysta reprezentują dwa osobne zawody, to są ze sobą nieustannie myleni. To specjaliści od zdrowia oczu, natomiast zakres ich specjalizacji jest niejednakowy. Kim więc jest okulista, a kim optometrysta i do kogo udać się na wizytę, chcąc zbadać wzrok bądź rozwiązać konkretny problem natury zdrowotnej związany ze wzrokiem? Sprawdź to!

Czym różni się optometrysta od okulisty?

Główną kwestią różniącą optometrystów od okulistów jest to, że reprezentanci pierwszej ze wskazanych profesji nie są zazwyczaj lekarzami – tj. nie muszą zdobyć wykształcenia medycznego, by wykonywać zawód optometrysty. Inaczej jest w przypadku przyszłych okulistów, którzy muszą ukończyć odpowiedni kierunek medyczny, a finalnie uzyskać tytuł lekarza okulisty.

To specjaliści, których współpraca okazuje się bardzo często niezbędna – by w sposób kompleksowy zająć się danym pacjentem. Nasi optometryści w Lublinie wykonują pomiary parametrów układu wzrokowego i korygują rozpoznane wady wzroku. Dobierają przy tym soczewki okularowe i kontaktowe. Poza tym zajmują się rehabilitacją układu wzrokowego. Dzięki swojej wiedzy są w stanie rozpoznać choroby narządu wzrokowego, natomiast to okuliści zajmują się leczeniem wykrytych schorzeń.

U jakiego specjalisty powinno się badać wzrok?

Okulista specjalizuje się w szczególności w leczeniu chorób oczu. Optometrysta natomiast – wadami wzroku. Dlatego chcąc zbadać wzrok, należy udać się do optometrysty. Jeżeli specjalista ten uzna, że w danym przypadku niezbędne jest wsparcie okulisty, przedstawi pacjentowi konkretne zalecenia z tym związane. Warto jednak pamiętać o tym, że tylko okulista może zakropić oczy atropiną – co jest zazwyczaj niezbędne wśród dzieci, u których występuje silnie pobudzona akomodacja.