Na czym polega badanie optometryczne?

Celem badania optometrycznego jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości procesu widzenia oraz chorób oczu. Może być wykonane w celu dobrania odpowiednich soczewek kontaktowych lub okularów korekcyjnych. Sprawdź, w jaki sposób ono przebiega.

Przebieg i cele badania optometrycznego

Badanie optometryczne wykonuje się zgodnie z obowiązującym standardem ustalonym przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki. Służy ono zgromadzeniu wyczerpujących informacji dotyczących procesu widzenia pacjenta oraz wykrycia chorób oczu. Wykonuje się je w celach diagnozy układu wzrokowego oraz zaleceń związanych z profilaktyką narządu wzroku, ćwiczeniami i rehabilitacją czy doborem pomocy optycznych.

Badanie obejmuje wykonanie pomiaru parametrów układu wzrokowego za pomocą specjalistycznych narzędzi. Dzieli się na kilka etapów, wśród których wyróżniamy m.in.:

  • szczegółowy wywiad – czyli zgromadzenie informacji odnośnie celu wizyty, stanu zdrowia oczu oraz chorób ogólnoustrojowych, historii korekcji wady wzroku, dolegliwości, pracy, stylu życia czy wolnego czasu pacjenta. Jest to warunek niezbędny do właściwego zaplanowania leczenia i postępowania z pacjentem;
  • pomiar wady wzroku- polega wykonaniu we właściwej kolejności szeregu procedur, w efekcie których pacjent będzie nie tylko dobrze widział, ale i jego układ wzrokowy będzie funkcjonował na optymalnym poziomie;
  • badanie stanu zdrowia oczu - ocena przedniego i tylnego odcinka oczu, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego w celu wykrycia chorób oczu. Badanie wykonuje się z użyciem lampy szczelinowej, czyli specjalistycznego mikroskopu umożliwiającego m.in. uzyskanie trójwymiarowego obrazu oka;
  • badanie widzenia obuocznego – dokonuje się oceny wzajemnej współpracy obojga oczu w celu zdiagnozowania zaburzeń obuoczności, jakim jest np. zez czy niedowidzenie.

Pamiętajmy, że wszystkie powyższe czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez dyplomowanego optometrystę. Zanim więc umówimy się na wizytę, sprawdźmy, czy oferująca tego typu usługi osoba ukończyła studia wyższe z tej dziedziny. Certyfikat ukończenia kursu refrakcji nie zapewnia wystarczających kompetencji do wykonywania badań optometrycznych.