Dlaczego moje dziecko ma problemy z nauką?

Problemy z nauką mogą wynikać z powodów zdrowotnych, złych nawyków żywieniowych, alergii, braku odpowiedniej ilości wypoczynku, prowadzenie niehigienicznego trybu życia, czy też wad wzroku.

Jakie są przyczyny trudności w nauce?

Przyczyną niepowodzeń szkolnych mogą być również problemy psychiczne i emocjonalne lub też brak dojrzałości szkolnej, na którą składa się dojrzałość emocjonalna, społeczna i umysłowa dziecka. Zdarza się, że rozwój motoryczny, społeczny i intelektualny dziecka nie osiągnął poziomu odpowiedniego do rozpoczynającego naukę w szkole i to także często jest przyczyną złych ocen w szkole. Nie można lekceważyć problemów dziecka, musimy znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy. Jeśli większość przeszkód związanych z kłopotami w nauce ma związek z pisaniem i czytaniem, możemy podejrzewać, że dziecko ma problemy z widzeniem. Wtedy konieczna będzie wizyta u specjalisty, która pozwoli na kompleksowe badanie wzroku i postawienie odpowiedniej diagnozy.

Jakie objawy mogą wskazywać na wady wzroku?

Wolne tempo czytania, mylenie liter, trudności w pisaniu z pamięci, przepisywaniu, czytanie z błędami to częste niepowodzenia uczniów, których przyczyn wielokrotnie upatruje się w dysleksji. Jednak to nie jedyny powód tych kłopotów. Niejednokrotnie przyczyną jest niewykryta wada wzroku. Zdarza się, że dziecko nie zdaje sobie sprawy z tego, że źle widzi, a to dodatkowo niekorzystnie wpływa na koncentrację uwagi i wywołuje bóle głowy oraz inne dolegliwości pogarszające samopoczucie dziecka. Te wszystkie czynniki zdecydowanie pogarszają możliwości skutecznego przyswajania wiedzy. Z wadami wzroku można sobie dość prosto poradzić, ale tylko wtedy, gdy zostaną wcześnie wykryte. Mając to na uwadze, należy systematycznie kontrolować wzrok dziecka. Wizyty u okulisty powinny być planowane raz do roku, pozwoli to na monitorowanie wzroku dziecka i uniknięcie błędnej diagnozy oraz ewentualnego dalszego pogarszania się wzroku.